Huis zuivering

Soms gaat bij ons de telefoon, of spreken mij mensen in de praktijk aan over een onderwerp waar ze liever niet over praten, vaak door schaamte of denkend niet begrepen te worden.
Je huis is de plek waar je je veilig en thuis hoort te voelen maar soms gebeurt het dat je een sfeer in je huis ervaart die niet prettig is of een aanwezigheid in je huis voelt die je niet kunt verklaren.
Klachten zoals: niet lekker in je vel zitten, stemmingswisselingen, vermoeidheid, slecht of onrustig slapen, weinig energie hebben, hoofdpijn of maagpijn, depressie, onrust voelen, of geen motivatie om je tot iets te zetten.
Dit kan veroorzaakt worden door entiteiten. Entiteiten zijn overleden personen die de weg naar het licht nog niet hebben gevonden of met een ander woord over zijn gegaan. Meestal zijn dit personen die heel plotseling zijn overleden door bijvoorbeeld een ongeluk, hartstilstand of een misdrijf. Vaak beseffen ze nog niet dat ze zijn overleden. Ze blijven vaak rond de omgeving waar ze overleden zijn hangen. Het kunnen ook entiteiten van heel lang geleden zijn zelfs voordat je huis gebouwd was. Er kan op die plek van alles al gebeurt zijn denk hierbij aan een veldslag of oorlog zelfs van eeuwen geleden. Ook is het goed mogelijk dat er een overleden bewoner nog in jouw huis aanwezig is. Het is ook mogelijk dat entiteiten op jouw energie afkomen en zo in je huis komen. Dat wil niet zeggen dat entiteiten gevaarlijk of slecht zijn maar ze kunnen jouw energie wel ontnemen en daar kan je last van ondervinden.

De energie van een entiteit blijft hangen dat wil zeggen dat als de energie van de entiteit veel verdriet bij zich heeft jij dat ook kunt voelen in de ruimte waar de entiteit zich bevindt of de angst of woede of onrust van de entiteit.
Kleine kinderen zijn hier nog gevoeliger voor doordat ze nog veel meer open staan.
Hierdoor kunnen ze alle energieën die er zijn oppikken misschien kunnen ze de entiteiten ook zien of horen. Zeker als kinderen nog niet kunnen praten, kan zich dat uitten in: angstig gedrag, veel huilen, niet in eigen bed willen slapen, regelmatig wakker zijn en/of ontroostbaar zijn, woede uitbarstingen of onrustig gedrag. Op het moment dat kinderen zich wel kunnen uiten en het gaan vertellen is het zeker belangrijk om je kind serieus te nemen en naar hem/haar te luisteren en eventueel
vragen te stellen.

Hoe gaat een huisreiniging in zijn werk?

 Wanneer je vermoed dat er een aanwezigheid van een entiteit in je huis is of wanneer je klachten ervaart die niet echt te plaatsen zijn kan ik bij je langs komen om je huis energetisch te reinigen. Dit doe ik door me af te stemmen op je huis. Ik laat me leiden naar welke ruimte ik toegetrokken wordt en of er zich een entiteit bevindt. Ik kan contact maken met de entiteit en als er nog dingen zijn die opgelost of gezegd moeten worden help ik daarbij net zolang totdat de entiteit klaar is om naar het licht te gaan. Op het moment dat de entiteit daadwerkelijk naar het licht is zal dat ook direct voelbaar zijn in de energie van je huis. Vervolgens ga ik zo kamer voor kamer langs en haal naast eventueel andere entiteiten ook zwaar voelende of donkere energie weg van bijvoorbeeld een ruzie of verdriet. Dit kunnen zelfs oudere energieën zijn van de vorige bewoners. Na de huisreiniging zul je gaan merken dat er meer rust in huis komt, maar wellicht ook bij jezelf. Koude plekken voelen weer warm en het is prettig om weer in je huis of bepaalde ruimtes te zijn. Het voelt weer als jouw huis en bepaalde klachten zullen verdwijnen. De energie zal weer gaan stromen.

Wichelroedeloper

Wichelroedelopen ofwel aardmagnetisch onderzoek naar wateraders en aardstralen wordt al vele eeuwen gedaan. Tot zo’n 60 jaar geleden werd het voornamelijk gedaan om ondergronds kwelwater op te sporen. Drinkwatervoorzieningen zoals wij die nu kennen ontbraken indertijd immers. Men was toen onder andere aangewezen op relatief zuiver
drinkwater uit ondergrondse bronnen (de zogenaamde wellen en wateraders).                                                  Wat zijn wateraders?                                                                                      Zoals beken en rivieren via bovengrondse beddingen regen en smeltwater naar lager gelegen gebieden afvoeren, zo doen wateraders dit via ondergrondse beddingen. Deze zijn gevormd in leem- of kleilagen. Vaak is de weg van dit water zeer lang             

 Waar komen wateraders voor?                                                                  Vooral in de lagere delen van Nederland, met name in de beek- en rivierdalen bevinden zich de meeste wateraders en wellen. Ook in gebieden waar vroeger moerassen waren (die later zijn gedempt voor land- en woningbouw), blijken deze vaak nog in grote mate aanwezig. In het zuiden van Nederland op de hoge zandgronden is het wichelroedelopen echter het langst noodzakelijk geweest. Want daar zat het drinkwater immers het diepst in de bodem. Maar in vroegere eeuwen waren in heel Nederland wichelroedelopers werkzaam om in de steden en dorpen, waar het oppervlaktewater relatief bevuild was, de beste plekken aan te geven waar men dorpspompen of putten kon plaatsen.                                                                                   Stralingsfrequentie                                                                                             Het stromende aspect van een waterader beïnvloedt of verhoogt de stralingsfrequentie van het aardmagnetisme boven de waterader sterk. Deze verhoogde frequentie kan bij stralingsgevoelige mensen uiteenlopend vage tot zeer ernstige klachten veroorzaken. Dit geldt met name voor de plekken waar twee wateraders elkaar kruisen. Wichelroedelopers noemen dergelijke kruisingen om die reden ook wel “kankeraders”.

Onderstaande lijst is een optelsom van klachten/problemen van klanten waar ik de
afgelopen jaren ben geweest.
• Huilbaby,
• Slaapproblemen bij kinderen en volwassenen,
• Slapeloosheid,
• Onrustig slapen,
• Moeilijk in slaap komen,
• Wel slapen, maar niet goed doorslapen/ heel moe wakker worden,
• Vaak ziek zijn,
• Immuunsysteem van slag
• Rusteloze benen, restless legs
• Moeilijk zwanger kunnen worden, zelfs m.b.v. IVF,
• Chronische vermoeidheid,
• Vage lichamelijke klachten,
• Je thuis niet ‘thuis’ voelen,
• Bedplassen bij kinderen,
• Slecht eten bij kinderen,
• Extreme woedeaanvallen van kinderen,
• Concentratieproblemen,
• Klachten waarbij therapie en medicijnen onvoldoende aanslaan,
• Koude plekken in huis ongeacht de temperatuur/ koude tocht,
• Pijn in gewrichten,
• Diverse hoofdpijnklachten en/of migraine,
• Onverklaarbare lichamelijke (spier)pijn,
• Allergieën (ook bij dieren),
• Eczeem
• Onrustige/schrikachtige paarden in stal/bak
• Onrustig gedrag van uw hond,
• Problemen met duiven melken,
• Problemen met het fokken van dieren zoals bijvoorbeeld paarden en honde

Voor meer informatie kunt u altijd in contact met mij komen.